Važna obavijest nositeljima projekata - promjena nositelja projekta

14.03.2018.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, kao Upravljačko tijelo, donijelo je odluku da je trošak izrade PRŠI-ja i studije izvodljivosti prihvatljiv samo za one jedinice lokalne i regionalne samouprave koje su financirale izradu PRŠI-ja i studiju izvodljivosti, a koje su ujedno i nositelji projekata.