Važna obavijest nositeljima projekata - Uputa nositelja okvirnog programa o demarkacijskim točkama!

01.03.2019.

Nositelj okvirnog programa, izdao je Uputu o demarkacijskim točkama.

Uputom se daju dodatna pojašnjenja u vezi određivanja demarkacijskih točaka i koordinacije ONP[1] i NP-BBI[2] programa.

Ova Uputa zamjenjuje uputu od 7. ožujka 2018., KLASA 302-03/18-04/01
 
[1] ONP - Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, NN 68/2016. Dokumenti dostupni na https://nop.hakom.hr/zakoni-i-smjernice/14
[2] NP-BBI program - Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, NN 37/2018. Dokumenti dostupni na http://www.mppi.hr/default.aspx?id=3625