Važna obavijest nositeljima projekata!

06.06.2017. - Svim nositeljima projekata napominjemo kako je prilikom predaje konačne verzije PRŠI-ja na provjeru sukladnosti sa strukturnim pravilima Okvirnog nacionalnog programa, potrebno dostaviti sve zaprimljene komentare tijekom postupka javne rasprave, očitovanja nositelja projekta na iste i zaključke o provedenim javnim raspravama.