Važna obavijest!

27. veljače 2019. - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je dana 26. veljače 2019., na svojim službenim stranicama
https://strukturnifondovi.hr/kriteriji-odabira-opkk/, objavilo kriterije za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru
Investicijskog prioriteta 2a –"Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikihbrzina te podrška usvajanju
novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo
" u okviru Prioritetne osi 2,Specifičnog cilja 2a1
Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće
generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti
, usvojene od
strane Odbora za praćenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija putem 19. postupka pisanog odlučivanja.