Vlada Republike Hrvatske usvojila NP-BBI

Na sjednici, koja je održana 19. travnja 2018., Vlada RH donijela je odluku o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: NP-BBI), kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA).

NP-BBI program, je komplementaran sa Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja te je izrađen u svrhu ostvarivanja ciljeva Digitalne agende za Europu do 2020. godine, a usklađen je i s ciljevima Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016. - 2020.

Donošenjem predmetnog Nacionalnog programa, omogućuje se korištenje dodijeljenih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020., najviše u iznosu od 101,4 milijuna eura, od čega će se najviše, 86,2 milijuna eura ili 85 posto financirati iz europskog fonda za regionalni razvoj u skladu s Odlukom Europske komisije o usklađenosti predmetnog Nacionalnog programa s pravilima državnih potpora.

Ciljana područja izgradnje širokopojasne agregacijske infrastrukture unutar predmetnog Nacionalnog programa, većinom obuhvaćaju područja u kojima trenutačno takva infrastruktura ne postoji ili je dostupna samo agregacijska mreža povijesnog operatora.

Na temelju rezultata provedenih javnih savjetovanja Nacionalnim programom planirano je obuhvatiti ukupno 540 ciljanih naselja (što čini 25% ukupnog hrvatskog stanovništva), koja se nalaze u prigradskim i ruralnim područjima Republike Hrvatske.

Predmetni Nacionalni program će biti izveden kroz javni investicijski model kao "veliki projekt", koji će nadzirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nositelj, dok će društvo Odašiljači i veze d.o.o., biti zaduženo za tehničku provedbu. Infrastruktura koja će biti izgrađena u sklopu tog programa, ostati će u državnom vlasništvu i dati se u dugoročni najam svim operatorima na tržištu pod jednakim uvjetima i u skladu s njihovim potrebama.

Tekst NP-BBI-a i vezani dokumenti dostupni su na poveznici.