WiFi4EU - novosti i dodatne informacije

26.01.2018.

HAKOM
je kao hrvatski predstavnik u mreži BCO-a (Broadband Competence Office) sudjelovao na webinaru o inicijativi "WiFi4EU", koji je za članove BCO-a, 24. siječnja 2018. održala Europske komisija (DG CONNECT). Na webinaru je Europska komisija prezentirala novosti i detaljnije informacije vezane uz pravila provođenja nadolazeće inicijative „WiFi4EU“.


S ciljem što bolje pripremljenosti prijavitelja iz Republike Hrvatske, prenosimo slijedeće: 
  
 
 • U nadolazećem razdoblju, a do kraja 2019. godine, Europska komisija planira objaviti nekoliko poziva za dodjelu bespovratnih sredstava odnosno vrijednosnog kupona za izgradnju Wi-Fi infrastrukture na mjestima značajnijeg okupljanja građana i besplatnog korištenja Interneta na takvim mjestima.
 
 •  Alocirana vrijednost sredstava za prvi poziv, koji se planira otvoriti sredinom mjeseca svibnja, iznosi 15 milijuna eura (odnosno oko 1000 vrijednosnih kupona), dok  ukupna alokacija sredstava odobrena inicijativi „WiFi4EU“  iznosi 120 milijuna eura i biti će dodjeljeni u budućim pozivima.
 
 • Najveća vrijednost jednog kupona iznositi će 15 tisuća eura (uz napomenu kako status PDV-a u tom iznosu još nije definiran).
 
 • Odabir prijava vršiti će se  po kriteriju prvenstva, odnosno redoslijeda zaprimanja prijave (prijave će se zaprimati elektroničkim putem).
 
 • Minimalni broj vrijednosnih kupona koji će svaka zemlja članica imati osiguran, neovisno o redoslijedu prijave na poziv, je 15 (odnosno u protuvrijednosti 225 tisuća eura), dok je maksimalni broj, odnosno iznos u vrijednosnim kuponima, koji može biti dodijeljen nekoj zemlji članici u okviru jednog poziva, jednak iznosu od 8 % vrijednosti poziva, što za nadolazeći poziv iznosi 1,2 milijuna eura (u slučaju pravovremenih prijava).
 
 • Prihvatljivi korisnici dodijeljenih sredstava u prvom pozivu su jedinice lokalne samouprave ili udruženja JLS-ova, te se jedino one mogu prijaviti na poziv (prijavljivanje/registracija putem posrednika odnosno korištenje usluga konzultanata za podnošenje prijave, neće biti dozvoljeno).
 
 • Svakom prijavitelju, odnosno jedinici lokalne samouprave može biti dodjeljen najviše jedan vrijednosni kupon, neovisno o broju prijava.
 
 • Moguće je udruživanje JLS-ova u zajednički projekt gdje će svaki JLS uključen u projekt dobiti po jedan vrijednosni kupon uz prethodno pojedinačne prijave za isti projekt.
   
 • Prijavitelj će samostalno provoditi odabir dobavljača opreme i izvođača radova, uz uvjet da isti prihvaćaju isplatu u vrijednosnim kuponima nakon izvršene isporuke opreme i radova.
 
 • Prijavitelj će biti dužan održati izbor dobavljača u skladu sa postojećim Zakonom o javnoj nabavi i ostalim povezanim zakonskim aktima i propisima zemlje članice u kojoj se nalazi.
 
 • Prije same prijave na poziv i sve buduće pozive, JLS-ovi su dužni registrirati se na portalu Europske komisije koji će biti pušten u rad sredinom ožujka 2018. godine te će isti biti otvoren za registraciju 6-8 tjedana
 
 • Na istom portalu, dužni su registrirati se i svi potencijalni dobavljači opreme i izvođači radova na projektima, a najkasnije prije potpisivanja ugovora o dodjeli vrijednosnog kupona.
 
 • Preporuka hrvatskog BCO-a, HAKOM-a, svim potencijalnim dobavljačima opreme i radova je da se prijave i registriraju na portal prije same objave poziva, odnosno u roku koji će biti predviđen za prijavitelje, odnosno JLS-ove.
 
 • Prilikom prijave na poziv neće biti potrebno priložiti detaljnu projektnu dokumentaciju, već samo ispuniti prijavnicu (Dokumentacija će morati biti pripremljena i u skladu sa budućim uputama,  prilikom potpisivanja ugovora o dodjeli vrijednosnog kupona).

 

 • Rok trajanja vrijednosnog kupona iznosi 18 mjeseci, što je ujedno i rok za realizaciju i isplatu prijavljenog projekta.
 
 • Prenamjena korištenja sufinancirane Wi-Fi infrastrukture putem bespovratnih sredstava neće biti moguća tijekom razdoblja od 3 godine, računajući od operativnog puštanja u rad Wi-Fi mreže.
 
 • Moguća je prijava i za projekte nadogradnje/obnavljanja postojeće Wi-Fi infrastrukture uz uvjet obvezne izmjene opreme i prihvaćanje pravila korištenja i upravljanja mrežom, a koja će biti propisana u uputama uz poziv za prijavu za korištenje bespovratnih sredstava programa WiFi4EU.
 
 • Izgradnja WiFi infrastrukture (što uključuje i troškove opreme) biti će sufinancirana u stopostotnom iznosu, a obvezivati će korisnike potpore na osiguravanje internetske povezivosti Wi-Fi mreže te plaćanje troškova održavanja dobivene opreme u trajanju od 3 godine (za oba uvjeta).

 
 • Pokroviteljski odnos između JLS-a i operatora koji će osiguravati povezanost mrežne Wi-Fi infrastrukture sa Internetom nije dozvoljen. Novo!   Prezentaciju sa webinara moguće je pogledati na povezniciNapominjemo kako su gore navedene informacije i pravila i dalje podložni promjenama, te će službene i konačne informacije i pravila biti dostupni
prilikom objave poziva, odnosno otvaranja portala WiFi4EU.