Zadarska županija ponovno pokreće javnu raspravu za područje Zadra!

Nakon što je Zadarska županija provela javnu raspravu o planu razvoja širokopojasne infrastrukture na području Zadra u trajanju od 10.04.2017. do 10.05.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 25.08.2017. do 26.09.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave nalazi se na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.