Aktualnosti

01.03.2019
Važna obavijest nositeljima projekata - Uputa nositelja okvirnog programa o demarkacijskim točkama!
01.03.2019.

Nositelj okvirnog programa, izdao je Uputu o demarkacijskim točkama.

Uputom se daju dodatna pojašnjenja u vezi određivanja demarkacijskih točaka i koordinacije ONP[1] i NP-BBI[2] programa.

Ova Uputa zamjenjuje uputu od 7. ožujka 2018., KLASA 302-03/18-04/01
 
[1] ONP - Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, NN 68/2016. Dokumenti dostupni na https://nop.hakom.hr/zakoni-i-smjernice/14
[2] NP-BBI program - Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, NN 37/2018. Dokumenti dostupni na http://www.mppi.hr/default.aspx?id=3625
 
01.03.2019
Grad Slatina pokreće javnu raspravu!
01.03.2019.  - Grad Slatina pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradu Slatina, u trajanju od    27. veljače 2019. - 28. ožujka 2019. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
27.02.2019
Važna obavijest!
27. veljače 2019. - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je dana 26. veljače 2019., na svojim službenim stranicama
https://strukturnifondovi.hr/kriteriji-odabira-opkk/, objavilo kriterije za odabir operacija i pripadajuće metodologije u okviru
Investicijskog prioriteta 2a –"Proširenje dostupnosti širokopojasnog pristupa i izgradnja mreža velikihbrzina te podrška usvajanju
novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo
" u okviru Prioritetne osi 2,Specifičnog cilja 2a1
Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće
generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa, za maksimalno povećanje socijalne i ekonomske dobrobiti
, usvojene od
strane Odbora za praćenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija putem 19. postupka pisanog odlučivanja.