Aktualnosti

18.01.2022
Grad Novska pokreće javnu raspravu!
Grad Novska pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području grada Novske i općine Lipovljani u trajanju od 17. siječnja 2022. do 18. veljače 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
18.01.2022
Grad Novi Marof pokreće javnu raspravu!
Grad Novi Marof pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Breznica, Breznički Hum, Ljubešćica i Visoko u trajanju od 17. siječnja 2022. do 18. veljače 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
17.01.2022
Grad Pregrada pokreće javnu raspravu!
Grad Pregrada pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području Grada Pregrade u trajanju od 17. siječnja 2022. do 18. veljače 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici