Aktualnosti

14.06.2022
Karlovačka županija pokreće javne rasprave!
Karlovačka županija pokreće javne rasprave za pet nacrta Planova razvoja širokopojasnog pristupa koji obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave:
 
 • Projekt 2: Grad Ozalj i Općine Draganić, Kamanje, Lasinja, Ribnik i Žakanje
 • Projekt 3: Grad Duga Resa i Općine Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
 • Projekt 4: Grad Ogulin i Općine Josipdol, Plaški i Tounj 
 • Projekt 5: Grad Slunj i Općine Cetingrad, Rakovica i Saborsko 
 • Projekt 6: Općine Barilović, Krnjak i Vojnić
Javne rasprave traju 15. lipnja 2022. do 15. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
13.06.2022
Šibensko-kninska županija pokreće javne rasprave!
Šibensko-kninska županija pokreće javne rasprave za šest nacrta Planova razvoja širokopojasnog pristupa koji obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave:
 
 • Projekt 1: Općine Bilice, Primošten i Rogoznica
 • Projekt 2: Gradovi Šibenik i Skradin
 • Projekt 3: Grad Vodice i Općine Murter-Kornati, Pirovac, Tisno i Tribunj
 • Projekt 4: Grad Drniš i Općine Promina, Ružić i Unešić
 • Projekt 5: Općine Ervenik i Kistanje
 • Projekt 6: Grad Knin i Općine Biskupija, Civljane i Kijevo
Javne rasprave traju 13. lipnja 2022. do 14. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
08.06.2022
Grad Županja pokreće javnu raspravu!
Grad Županja pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa na području Gradova Županje i Otoka te Općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Nijemci, Štitar i Vrbanja trajanju od 8. lipnja 2022. do 8. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici