Aktualnosti

15.06.2018
Poništen prvi poziv inicijative "WIFI4EU"
15.06.2018. 

Unatoč velikom uspjehu u smislu broja prijava, Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) Europske komisije, nažalost je odlučila otkazati prvi poziv na podnošenje prijava objavljen 15. svibnja.

Nakon temeljite istrage, zaključeno je da se zbog tehničke pogreške podnositelji prijava nisu mogli prijaviti pod jednakim uvjetima.

Europska komisija inzistira na pravednosti i pouzdanosti postupka natječaja. Novi poziv na podnošenje prijava objavit će se u jesen 2018. (točan datum bit će objavljen naknadno).

Portal će ponovno biti u funkciji nakon informatičke prilagodbe. Ako ste već registrirali vašu općinu ili poduzeće za ugradnju Wi-Fi-ja na ovom portalu, o ponovnom pokretanju portala i datumu objave sljedećeg poziva, biti  ćete obaviješteni porukom e-pošte. Nećete se morati ponovno registrirati.

Republika Hrvatska je u samom vrhu prema postotku općina i gradova po iskazanom interesu za wi-fi vrijednosne kupone. 

Za prvi poziv se registriralo  410 općina i gradova, odnosno njih čak 73,7 posto, a ispred  su samo Malta - 97,1 posto i Bugarska - 86 posto.
08.06.2018
Otvoreno e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreže sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima!
08.06.2018.

Dana 7. lipnja 2018., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavilo je na stranicama Središnjeg državnog portala nacrt Uputa za prijavitelje odnosno Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja mreže sljedeće generacije (NGN)/ pristupnih mreža sljedeće generacije(NGA) u NGA bijelim područjima".

Predmetnim pozivom, definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjeni pripremi i provedbi projekata dok predmetne upute određuju pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, kriterija prihvatljivosti prijavitelja, prihvatljivih aktivnosti i troškova te pravila provedbe projekata kojima se dodjeljuju bespovratna sredstva u okviru navedenog Poziva.

Predviđeno trajanje javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je 30 kalendarskih dana.

Pozivaju se sve zainteresirane strane da daju svoje komentare na sljedećoj poveznici.

 
30.05.2018
Obavijest nositeljima projekata!
30. svibnja 2018. - Sukladno odredbama Okvirnog nacionalnog programa, nositelji projekata su dužni obavijestiti Nositelja okvirnog programa (dalje: NOP) o pokretanju postupaka javne nabave kako bi NOP pravovremeno iste informacije objavio na svojim mrežnim stranicama.

Međutim, uzimajući u  obzir da se u navedenim projektima sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi  (dalje: ZJN) radi o nabavi radova te su nositelji projekata sukladno članku 198. stavku 3. ZJN-a dužni provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana, molimo da nositelji projekata istodobno sa objavom prethodnog savjetovanja na stranicama Elektroničkog ogasnika javne nabave, obavijest o navedenom dostave i NOP-u.