Aktualnosti

29.05.2018
HAKOM organizirao radionice na temu uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova!
ZAGREB, 29. svibnja 2018. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), kao nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NOP), organizirala je dvije radionice na temu „Kako do uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova“.
 
Radionice su bile namijenjene svim nositeljima projekata razvoja širokopojasne infrastrukture, a održane su u prostorijama HAKOM-a 23. i 24. svibnja 2018. 

Na radionicama je sudjelovalo 45 predstavnika nositelja projekata. Predstavnici NOP-a, Odašiljača i veza d.o.o. (OiV), Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Agencije za investicije i konkurentnost (AIK) održali su predavanja na temu uloga pojedinih tijela u pripremi i provedbi projekata, otvorenih pitanja vezanih uz pripremu konačnih verzija Projekata razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI-ja), pripreme i provedbe javne nabave, informacija vezanih za objavu Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava od strane MRRFEU, uloge OiV-a i davanja uputa vezano za određivanje demarkacijskih točaka, kao i predstavljanje uloge AIK-a i približavanja modela C (javno-privatnog partnerstva) nositeljima projekata.

Radionice su bile usmjerene na razmjenu znanja i iskustava kao i na upoznavanje sudionika sa aktualnom situacijom te s budućim aktivnostima svih tijela u sustavu. Za vrijeme radionica otvorila se konstruktivna rasprava o svim otvorenim temama te o raznim pitanjima vezano za pripremu i tijek provedbe projekata. Zaključeno je kako je pred svima veliki izazov, ali i potencijal da se kroz gradnju pristupnih mreža širokopojasne infrastrukture ostvare značajni gospodarski učinci, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.
28.05.2018
Grad Slavonski Brod pokreće javnu raspravu!

Grad Slavonski Brod pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije na području Grada Slavonski Brod u trajanju od 28. svibnja - 26. lipnja 2018. 


Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.
17.05.2018
Grad Vinkovci pokreće javnu raspravu!

Grad Vinkovci pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradu Vinkovci i Općinama Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Stari Mikanovci, Vođinci, Privlaka, Stari Jankovci i Tordinci, u trajanju od 17. svibnja - 16. lipnja 2018. 


Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.