Projekti odabrani za sufinanciranje

Prijavitelj/korisnik  Partner - Nositelj projekta  Ukupni troškovi (HRK) Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK) Bespovratna sredstva (HRK) Stopa sufinanciranja (%) Iznos državnih potpora (HRK) Intenzitet državne potpore (%)
A1 Hrvatska d.o.o. Grad Solin 15.743.770,96 15.413.929,14 7.499.198,50 48,65% 7.397.637,27 47,99%
A1 Hrvatska d.o.o. Grad Ivanić - Grad 77.213.592,02 75.340.362,10 36.049.669,60 47,85% 36.049.669,60 47,85%
A1 Hrvatska d.o.o. Grad Kaštela 113.518.607,23 110.784.563,99 51.561.847,93 46,54% 51.550.218,36 46,53%
Grad Gospić n/p 97.966.788,40 95.166.788,40 75.091.365,14 78,91% 75.091.365,14 78,91%
Grad Krk n/p 79.460.650,68 77.360.650,68 57.619.737,71 74,48% 57.619.737,71 74,48%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Zaprešić 64.271.194,37 54.102.395,03 26.878.234,91 49,68% 26.878.234,91 49,68%
Hrvatski Telekom d.d. Osječko-baranjska županija 54.206.660,49 38.857.791,90 19.400.252,23 49,93% 19.282.301,38 49,62%
Hrvatski Telekom d.d. Brodsko-posavska županija 47.229.739,98 36.430.147,20 18.072.533,18 49,61% 17.959.393,40 49,30%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Dubrovnik 92.741.144,27 72.120.680,16 35.616.455,65 49,38% 35.606.589,72 49,37%
Hrvatski Telekom d.d. Općina Đurmanec 59.428.809,19 44.206.054,78 21.995.217,61 49,76% 21.876.847,81 49,49%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Vukovar 73.083.666,25 59.951.684,19 29.779.618,94 49,67% 29.683.875,94 49,51%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Ludbreg 35.498.639,50 28.028.000,01 13.884.900,62 49,54% 13.764.148,36 49,11%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Omiš 52.209.342,37 40.529.437,49 20.144.952,27 49,70% 20.020.169,48 49,40%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Poreč 68.596.456,66 56.073.239,67 27.924.952,44 49,80% 27.924.952,44 49,80%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Sveta Nedelja 76.217.509,29 65.565.490,13 32.539.279,41 49,63% 32.539.279,41 49,63%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Rovinj-Rovigno 78.127.032,72 60.203.806,44 29.995.115,15 49,82% 29.995.115,15 49,82%
Hrvatski Telekom d.d. Grad Mursko Središće 59.562.575,77 48.940.623,61 24.091.042,67 49,23% 24.082.735,94 49,21%
Hrvatski Telekom d.d. Općina Medulin 59.319.045,84 46.224.054,00 22.863.625,91 49,46% 22.767.421,12 49,25%
Općina Donja Voća n/p 92.728.422,20 92.728.422,20 64.570.269,81 69,63% 64.570.269,81 69,63%
Općina Sukošan n/p 51.257.449,78 49.457.449,78 35.798.265,63 72,38% 35.798.265,63 72,38%
Virovitičko-Podravska županija n/p 50.552.482,52 49.427.482,52 35.740.015,31 72,31% 35.740.015,31 72,31%
UKUPNO:     1.398.933.580,49 1.216.913.053,42 687.116.550,62   686.198.243,89