Dodijeljena prva sredstva iz posebnog fonda za razvoj širokopojasne infrastrukture (CEBF-a)!

ZAGREB, 31. siječnja 2019. -  Iz posebnog fonda za razvoj širokopojasne infrastrukture, Connecting Europe Broadband Fund (CEBF), financirat će se provedba projekta Rural Network Project (RUNE). Riječ je o projektu koji je pokrenut sa ciljem osiguranja ultra-brze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranske i Istarske županije) i Slovenije.

Izgradnjom na područjima koja trenutno nisu pokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. 

CEBF je osnovala u lipnju 2018. Europska komisija (EK), zajedno sa Europskom investicijskom bankom (EIB) i 3 nacionalne razvojne banke, njemačkim KfW-om, talijanskom Cassa depositi e prestiti i francuskom Caisse des Depots. CEBF fond je osnovan kako bi se omogućilo financiranje manjih projekata razvoja širokopojasne infrastrukture koji su do sada teško dolazili do izvora financiranja.

Ovo bi, uz već postojeće, kako europske financijske instrumente tako i privatne izvore financiranja na tržištu, trebao biti još jedan način financiranja projekata.
 
Više informacija o projektu RUNE dostupno je na poveznici, a putem poveznice može se vidjeti više informacija o fondu CEBF, koji ima za cilj u sljedećih 5 godina potaknuti investicije u iznosu od preko 1 milijardu eura.