Dubrovačko-neretvanska županija ponovno pokreće javnu raspravu za područje grada Dubrovnika!

Nakon što je Dubrovačko-neretvanska županija provela javnu raspravu o planu razvoja širokopojasne infrastrukture na području Dubrovnika u trajanju od 03.04.2017. do 03.05.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 23.08.2017. do 22.09.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave nalazi se na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.