Grad Čazma pokreće javnu raspravu!

30.07.2018.  - Grad Čazma  pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradovima Čazma i Garešnica i Općinama Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica, u trajanju od 30. srpnja - 29. kolovoza 2018. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.