Grad Kaštela ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Kaštela  proveo javnu raspravu u trajanju od 06.04.2017. do 08.05.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 24.08.2017. do 25.09.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave nalazi se na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.