Grad Lepoglava pokreće javnu raspravu!

Grad Lepoglava pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa na području Grada Lepoglava i Općina Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik i Vinica trajanju od 28. lipnja 2022. do 29. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici