Grad Novska pokreće javnu raspravu!

Grad Novska pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradovima Novska i Hrvatska Kostajnica i Općinama Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lipovljani i Majur, u trajanju od 24. kolovoza - 24. rujna 2018. 


Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.