Grad Poreč ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Poreč proveo javnu raspravu u trajanju od 27.02.2017. do 03.04.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 13.12.2017. do 15.01.2018.

Sveobuhvatna dokumentacija za dodatni postupak javne rasprave se nalazi na poveznici.