Grad Valpovo ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Grad Valpovo proveo javnu raspravu u trajanju od 03.04.2017. do 03.05.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 22.08.2017. do 21.09.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave nalazi se na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija za ponovljeni postupak javne rasprave se nalazi na poveznici.