Grad Vukovar pokreće javnu raspravu!

28.08.2017. -  Grad Vukovar pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradovima Vukovar i Ilok i Općinama Bogdanovci, Borovo, Lovas, Negoslavci, Nuštar, Tompojevci, Tovarnik i Trpinja, u trajanju od 29. kolovoza - 28. rujna 2017.

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici.