Grad Županja pokreće javnu raspravu!

Grad Županja pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa na području Gradova Županje i Otoka te Općina Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Nijemci, Štitar i Vrbanja trajanju od 8. lipnja 2022. do 8. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici