Karlovačka županija pokreće javne rasprave!

28.03.2019.  - Karlovačka županija, kao nositelj projekta, pokreće javnu raspravu tri Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području Karlovačke županije:
•    Projekt2: Grad Ozalj i Općine Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Lasinja, Netretić, Ribnik i Žakanje,
•    Projekt3: Grad Duga Resa i Općine Barilović, Cetingrad, Krnjak, Tounj i Vojnić,
•    Projekt4: Gradovi Ogulin i Slunj i Općine Josipdol, Plaški, Rakovica i Saborsko.

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici