Općina Donja Voća pokreće javnu raspravu!

Općina Donja Voća pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije
za područje Grada Lepoglava i Općina Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec i Vinica u trajanju od  9. svibnja 2019. -  7. lipnja 2019. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici