Općina Lovreć pokreće javnu raspravu

Općina Lovreć pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa za područje Grada Vrgorca, Općina Cista Provo, Šestanovac, Lovreć i Zagvozd u trajanju od 8. studenog 2022. do 8. prosinca 2022. 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici