Općina Medulin ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Općina Medulin provela javnu raspravu u trajanju od 07.04.2017. do 08.05.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 23.08.2017. do 22.09.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave nalazi se na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.