Općina Nerežišća ponovno pokreće javnu raspravu!

Nakon što je Općina Nerežišća provela javnu raspravu u trajanju od 05.04.2017. do 05.05.2017., utvrđeno je da postoji potreba za pokretanjem još jedne javne rasprave u trajanju od 24.08.2017. do 25.09.2017.

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave nalazi se na poveznici, a sveobuhvatna dokumentacija ponovljenog postupka javne rasprave se nalazi na poveznici.