Aktualnosti

28.06.2022
Grad Lepoglava pokreće javnu raspravu!
Grad Lepoglava pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa na području Grada Lepoglava i Općina Bednja, Cestica, Donja Voća, Klenovnik i Vinica trajanju od 28. lipnja 2022. do 29. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
21.06.2022
Grad Mali Lošinj pokreće javnu raspravu!
Grad Mali Lošinj pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa na području Gradova Mali Lošinj i Cres trajanju od 21. lipnja 2022. do 23. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
14.06.2022
Karlovačka županija pokreće javne rasprave!
Karlovačka županija pokreće javne rasprave za pet nacrta Planova razvoja širokopojasnog pristupa koji obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave:
 
  • Projekt 2: Grad Ozalj i Općine Draganić, Kamanje, Lasinja, Ribnik i Žakanje
  • Projekt 3: Grad Duga Resa i Općine Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
  • Projekt 4: Grad Ogulin i Općine Josipdol, Plaški i Tounj 
  • Projekt 5: Grad Slunj i Općine Cetingrad, Rakovica i Saborsko 
  • Projekt 6: Općine Barilović, Krnjak i Vojnić
Javne rasprave traju 15. lipnja 2022. do 15. srpnja 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici