Aktualnosti

03.08.2018
Obveza objave izvješća s održane javne rasprave
VAŽNO!

OBVEZA OBJAVE IZVJEŠĆA S ODRŽANE JAVNE RASPRAVE

Podsjećamo sve nositelje projekata kako su, sukladno odredbi čl. 11. stavak 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) dužni nakon okončanja javne rasprave, po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici, odnosno stranici na kojoj je javna rasprava bila objavljena, izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
 
30.07.2018
Grad Čazma pokreće javnu raspravu!
30.07.2018.  - Grad Čazma  pokreće javnu raspravu u sklopu projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristupnu mrežu sljedeće generacije u Gradovima Čazma i Garešnica i Općinama Berek, Hercegovac, Ivanska, Štefanje i Velika Trnovitica, u trajanju od 30. srpnja - 29. kolovoza 2018. 

Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici. 
27.07.2018
Važna obavijest nositeljima projekata - izostavljanje prijedloga ugovora!
Nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, izdao je Uputu za izostavljanje prijedloga ugovora, koji će biti sklopljen sa odabranim operatorom, iz konačne verzije PRŠI-ja, čiji tekst možete pročitati na poveznici.