Aktualnosti

15.05.2018
Otvoren natječaj za dodjelu vrijednosnih kupona putem "WIFI4EU" programa!
15.05.2018.

na WIFI4EU portalu Europske komisije, otvoren je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa WIFI4EU, na koji se mogu prijaviti sve jedinice lokalne samouprave iz Republike Hrvatske koje su se unaprijed registrirale na portalu https://www.wifi4eu.eu/. Službeni tekst poziva objavljen je na stranicama Službenog lista Europske unije, a moguće ga je vidjeti na poveznici.
 
Do sada se registriralo 410  jedinica lokalne samouprave s područja Republike Hrvatske. Ukupni okvirni proračun raspoloživ za prijedloge odabrane na temelju navedenog poziva iznosi 17 745 000 eura, na razini Europske unije, a rok za podnošenje prijava je 15. lipnja 2018.
 
Više o samoj WiFi4EU inicijativi možete pročitati u prethodnim objavama na HAKOM-ovim stranicama na poveznicama

https://nop.hakom.hr/aktualnosti/wifi4eu-obavijest-i-najava/252
https://nop.hakom.hr/aktualnosti/wifi4eu-novosti-i-dodatne-informacije/262
11.05.2018
Nositelj okvirnog programa organizira radionicu za nositelje projekata!
11. svibnja 2018.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), kao nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, organizira, za sve zainteresirane nositelje projekata unutar Okvirnog nacionalnog programa, jednodnevnu radionicu Kako do uspješne realizacije projekta izgradnje infrastrukture širokopojasnog pristupa sufinanciranog sredstvima iz EU fondova“.

Radionica će se održati  23. svibnja 2018., u prostorijama  HAKOM-a, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb.

Poziv na radionicu dostupan je na poveznici. 
07.05.2018
Vlada Republike Hrvatske usvojila NP-BBI
Na sjednici, koja je održana 19. travnja 2018., Vlada RH donijela je odluku o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (dalje: NP-BBI), kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA).

NP-BBI program, je komplementaran sa Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja te je izrađen u svrhu ostvarivanja ciljeva Digitalne agende za Europu do 2020. godine, a usklađen je i s ciljevima Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016. - 2020.

Donošenjem predmetnog Nacionalnog programa, omogućuje se korištenje dodijeljenih sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020., najviše u iznosu od 101,4 milijuna eura, od čega će se najviše, 86,2 milijuna eura ili 85 posto financirati iz europskog fonda za regionalni razvoj u skladu s Odlukom Europske komisije o usklađenosti predmetnog Nacionalnog programa s pravilima državnih potpora.

Ciljana područja izgradnje širokopojasne agregacijske infrastrukture unutar predmetnog Nacionalnog programa, većinom obuhvaćaju područja u kojima trenutačno takva infrastruktura ne postoji ili je dostupna samo agregacijska mreža povijesnog operatora.

Na temelju rezultata provedenih javnih savjetovanja Nacionalnim programom planirano je obuhvatiti ukupno 540 ciljanih naselja (što čini 25% ukupnog hrvatskog stanovništva), koja se nalaze u prigradskim i ruralnim područjima Republike Hrvatske.

Predmetni Nacionalni program će biti izveden kroz javni investicijski model kao "veliki projekt", koji će nadzirati Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nositelj, dok će društvo Odašiljači i veze d.o.o., biti zaduženo za tehničku provedbu. Infrastruktura koja će biti izgrađena u sklopu tog programa, ostati će u državnom vlasništvu i dati se u dugoročni najam svim operatorima na tržištu pod jednakim uvjetima i u skladu s njihovim potrebama.

Tekst NP-BBI-a i vezani dokumenti dostupni su na poveznici.