Aktualnosti

17.10.2022
Općina Bibinje pokreće javnu rasparavu
Općina Bibinje pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa za područje Općina Bibinje i Zemunik Donji u trajanju od 17. listopada 2022. do17. studenog 2022. 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
10.10.2022
Grad Vinkovci pokreće javnu raspravu
Grad Vinkovci pokreće javnu raspravu o nacrtu Plana razvoja širokopojasnog pristupa za područje Vinkovaca u trajanju od 10. listopada 2022. do11. studenog 2022. 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici
09.09.2022
Bjelovarsko-bilogorska županija produljuje trajanje javnih rasprava
Bjelovarsko-bilogorska županija produljuje trajanje javnih rasprava za dva nacrta Plana razvoja širokopojasnog pristupa koji obuhvaćaju slijedeće jedinice lokalne samouprave:
 
  • Projekt 1Grad Bjelovar i Općine Rovišće, Zrinski Topolovac, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Nova Rača
  • Projekt 2Gradovi Garešnica i Grubišno Polje i Općine Dežanovac, Đulovac, Hercegovac, Končanica, Sirač, Velika Pisanica i Veliki Grđevac
Javne rasprave traju do 21. rujna 2022. 
 
Sveobuhvatna dokumentacija nalazi se na poveznici